Welkom

op de website van het TULIP onderzoek. TULIP staat voor “Towards Understanding Learning In Preterms” en is een studie van de Onderzoeksgroep "Ontwikkelingsstoornissen" van de Universiteit Gent. Met dit onderzoek willen we graag in kaart brengen hoe schoolse vaardigheden zich, naar aanloop van het eerste leerjaar, bij jonge kinderen ontwikkelen, en in het bijzonder bij vroeggeboren kinderen.

Kinderen die te vroeg geboren zijn hebben namelijk over het algemeen wat vaker dan andere kinderen moeite met (leren) lezen, rekenen of spellen. Sommigen onder hen krijgen uiteindelijk de diagnose van een leerstoornis (Dyslexie of Dyscalculie). Wanneer dit het geval blijkt te zijn duurt het jammer genoeg vaak nog lang voor deze kinderen extra ondersteuning krijgen, terwijl we al weten dat hoe vroeger leerproblemen worden aangepakt, hoe meer het helpt. Daarom proberen we met dit onderzoek beter te begrijpen waarom leerproblemen zich ontwikkelen bij sommige kinderen, en niet bij anderen. Op die manier hopen we bij te dragen aan betere kansen voor kinderen met leerproblemen.

Jouw gegevens zijn natuurlijk privé en als je aan dit onderzoek meedoet zullen we jouw gegevens op een vertrouwelijke manier gebruiken om meer wetenschappelijke kennis op te doen over hoe leerproblemen kunnen ontstaan.

Illustration Illustration

Voor wie?

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar kinderen:

- die geboren zijn in het jaar 2017 of 2018

- die dit of volgend schooljaar naar het 3e kleuterklasje gaan en

- die te vroeg geboren zijn (na een zwangerschapsduur van minder dan 35 weken), OF

- op tijd geboren zijn (na een zwangerschapsduur van meer dan 37 weken).

- die in Vlaanderen naar school gaan.

Bent u ouder van een kleuter die aan deze voorwaarden voldoet, en bent u bereid om bij ons in Gent (zie info hieronder) langs te komen voor dit onderzoek? Neem dan zeker contact met ons op.

Waarom meedoen?

- In de eerste plaats helpt u ons belangrijke inzichten te verwerven in de ontwikkeling van prematuur geboren kinderen en in leerproblemen.

- Na enkele onderzoeksmomenten kunnen we, indien u dat wenst, een kort algemeen verslag opstellen over de algemene ontwikkeling van uw kind. Maar dit is géén klinisch onderzoek, en de resultaten kunnen dus ook niet voor die doeleinden worden gebruikt. Mocht uw kind ergens anders klinisch opgevolgd of onderzocht worden, dan is het natuurlijk wel mogelijk om de gegevens door te geven, indien u daar expliciet om vraagt.

- uw zoon of dochter ontvangt na het onderzoek dit jaar en binnen 2 jaar telkens van ons een klein cadeautje. Verrassing! :-)

Het onderzoek gaat door in de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent). Er is gratis parking voorzien. We bekijken samen wanneer het onderzoek kan plaatsvinden op een moment dat voor u en uw kind het beste past.

Wat houdt de studie in?

Wanneer uw kind zal starten of net gestart is in de 3de kleuterklas vragen we u om voor 2 sessies van maximum 2,5 uur naar de faculteit te komen. Dit kunnen we plannen op 1 dag of spreiden op 2 verschillende dagen. Dat hangt er van af wat voor u het beste uitkomt, en wat voor uw kind het beste werkt. Tijdens die sessies doen we een aantal verschillende onderzoeken:

- Gestandaardiseerde ontwikkelingstesten: Deze peilen naar de algemene ontwikkeling van uw kind en vroege schoolse vaardigheden.

- Gedragsobservaties: Hier kijken we naar het spel van uw kind, zijn/haar sociale-communicatieve ontwikkeling en interactie met de ouder.

- EEG: Dit is een veilige en aangename manier om hersengolven te meten. Het is dus volledig onschadelijk voor uw kind. We zullen uw kind zijn/haar hersenactiviteit meten terwijl we hem of haar bepaalde geluiden laten horen.

- Vragenlijsten: Deze gaan over het ruimer functioneren van uw kind en de ruimere context van uw gezin.

logo

Wanneer uw kind het 1ste leerjaar eindigt, vragen we u om voor 1 sessie van maximum 2,5 uur naar de faculteit te komen. Tijdens deze sessie gaan we de schoolse vaardigheden van uw kind na en kijken we naar hoe uw kind het doet op vlak van lezen, spellen en rekenen.

- Gestandaardiseerde rekentest: Met deze test peilen we naar uw zoon of dochter zijn/haar ontwikkeling op vlak van rekenen.

- Gestandaardiseerde spellingstest: Met deze test peilen we naar uw kind zijn/haar ontwikkeling op vlak van schrijven.

- Gestandaardiseerde leestest: Met deze test peilen we naar uw kind zijn/haar ontwikklelling op vlak van lezen.

- Gedragsobservaties: Hier kijken we naar het spel van uw kind, zijn/haar sociale-communicatieve ontwikkeling en interactie met de ouder.

- Vragenlijsten: Deze gaan over het ruimer functioneren van uw kind en de ruimere context van uw gezin.

Wie zijn we?

Ons onderzoeksteam bestaat uit:

Contacteer ons

Met uw vragen of indien u deel wil nemen aan de studie.

U kan ons ook bereiken via de contactgegevens onderaan de pagina.